Nanoboyut Araştırma Grubu (NAG), yarıiletken nanoteknolojiler üzerine araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunan bir gruptur. Grup, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü’ne bağlı Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı’nda kurulu 200 m2’lik temiz alanlarda araştırmalarını yürütmektedir. Üç odadan oluşan temiz alanların ikisi 1000 ve biri de 100 sınıfı temiz alan koşulunu sağlamaktadır. 1000 sınıflık temiz alanda kurulu ve III-V grubu yarıiletken malzemelerin büyütülebilmesine imkan tanıyan Veeco GEN20MC moleküler demet epitaksi (MBE) sistemi araştırma konusu malzemelerin büyütülmesi amacıyla kullanılmaktadır. Foto-litografik işlemlerin 100 sınıfı temiz alanda yürütüldüğü laboratuvarda, optiksel, elektriksel ve yapısal karakterizasyonlar 1000 sınıfı temiz alan koşullarında tamamlanmaktadır.
     Değişik gruplarla ortak çalışmalar yürüten NAG her zaman yeni işbirliklerine heyecanla yaklaşan bir gruptur.


İlgi alanları:

 

İletişim:

Tel: +90 222 335 05 80 Dahili: 3655 - 3656

E-posta: userincan at gmail.com